ასოციაცია "გენეზისის" მიერ, საქართველო-რუსეთის შეიარაღებული კონფლიქტის დროს დაზარალებულ და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის გაწეული სასწრაფო ჰუმანიტარული დახმარება
.
აგვისტო-სექტემბერი 2008

ასოციაცია "გენეზისი"-ს მიერ გაწეული ჰუმანიტარული დახმარება იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის:

სამედიცინო დახმარება:

არა სამედიცინო დახმარება:

სულ დათვლილია 48 თავშესაფარი, რომელსაც გენეზისმა გაუწია დახმარება, აქედა 31 ცენტრს გაეწია ფართო ჰუმანიტარული დახმარება. 15 ცენტრს გაეწია ინდივიდუალური დახმარება (262 ლტოლვილამდე). მთლიანად გენეზისმა დახმარება გაუწია ცენტრებში მოთავსებულ 8,876 ლტოლვილს (მათ შორის 6 ორსულს, 34 მეძუძურ ქალს და 131 ჩვილს).

.

პროექტი დაფინანსებულია NOVIB-ის მიერ

წარდგენა | ძირითადი მიმართულებები | მიმდინარე პროგრამები | პუბლიკაციები |
კლინიკები | ქველმოქმედება | ობოლთა თავშესაფრები | პროექტები და აქტივობები |
ფინანსური მხარდაჭერა | საკონტაქტო მონაცემები


Copyright © 2008 ასოციაცია "გენეზისი"