ომი

მეწყერი

წყალდიდობა

ხანძარი

მიწისძვრა

მიწისძვრა

პირველი დახმარება

გახდი ჩვენი მოხალისე დაეხმარე დაზარალებულ მოსახლეობას კატასტროფების დროს

კატასტროფა

კატასტროფა შეიძლება იყოს ბუნებრივი და ხელოვნური. ბუნებრივ კატასტროფებს მიეკუთვნება: წყალდიდობა, მეწყერი, ქარბუქი, მიწისძვრა და სხვა. ხელოვნური კატასტროფებია: ომი, ავია და ავტო კატასტროფა, ხანძარი, აფეთქება და ა.შ.

გენეზისის პროექტი: "საქართველოს სოფლის თემებისათვის გადაუდებელი და კატასტროფის სიტუაციებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების უნარ-ჩვევების გამომუშავება" ბუნებრივ და ხელოვნურ კატასტროფებზე რეაგირებას ეხება. კერძოდ წყალდიდობას, მეწყერს, ზვავებს და საომარ სიტუაციებს.

პროექტის მიზანი

სოფლების მოხალისეებისათვის კატასტროფების დროს სწორი რეაგირებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

პროექტის ძირითადი მიმართულება

 • ბუნებრივი კატასტროფებისაგან თავდასაცავად და შესაძლო ზარალის შესამცირებლად უნარების და ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერება იმ სოფლების მოსახლეობისათვის, რომელთა საცხოვრებელი ადგილი ბუნებრივი კატასტროფების სიხშირით გამოირჩევა;
 • სიცოცხლის გადასარჩენად აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავება იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც რუსეთ-საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტის დროს დაზარალებული ტერიტორიებიდან არიან და აპირებენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებზე დაბრუნებას ან/და მათთვის, ვინც ოკუპიებული ტერიტორიების მიმდებარე ზონებში არიან დასახლებული.

პროექტის მიმდინარეობა

 • მოხალისეების შერჩევა, ადგილობრივი პირველადი დახმარების ჯგუფის ჩამოყალიბება და საჭირო უნარ-ჩვევების სწავლება
 • საგანმანათლებლო სესიების ჩატარება თემების ფართო ჯგუფებისათვის
 • მოხალისეთა ჯგუფების პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრების და კატასტროფებზე რეაგირებისათვის აუცილებელი ძირითადი ხელსაწყოებითა და ნივთებით უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი შედეგები

 • სოფლებში კატასტროფებზე რეაგირების ჯგუფების არსებობა
 • "გენეზისის" ორგანიზაციული განვითარება კახეთის, შიდა ქართლის და აჭარის რეგიონებში სოციალურად დაუცველი სოფლის თემებისათვის კატასტროფების მდგომარეობებისათვის საჭირო პირველადი გადაუდებელი დახმარების უნარ-ჩვევების რეგულარული სწავლების მიზნით
 • საუკეთესო შედეგების გაზიარება სხვა სოციალურად დაუცველ თემებისათვის

ბუნებრივი კატასტროფების დროს სასწრაფო დახმარებისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები

 • პირველი სამედიცინო ექიმამდელი დახმარება;
 • ბავშვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
 • წყლით გავრცელებადი დაავადებების პრევენცია და მართვა;
 • პროფილაქტიკური მზადება და სასწრაფო დახმარების აღმოჩენა წყალდიდობების, მეწყერების, ზვავებისა, ქარიშხლების და სხვა ბუნებრივი კატასტროფების დროს

მოსახლეობისათვის აუცილებელი სასწრაფო დახმარების უნარ-ჩვევების გამომუშავება ხელოვნური კატასტროფის დროს და მის შემდგომ პერიოდში

 • როგორ აღმოვუჩინოთ ომის დროს დაზარალებულებს პირველადი სამედიცინო დახმარება;
 • რა უნდა მოვიმოქმედოთ დაბომბვის დროს;
 • ევაკუაცია და სიტუაციის მართვა ხანძრის დროს;
 • დანაღმული ტერიტორიის ამოცნობა და აფეთქების თავიდან აცილება;
 • დაბინძურებული წყლით დაავადებების გავრცელების პრევენცია, სხვა

mouseover