საკონტაქტო ინფორმაცია


Map of The GENESIS Association

მისამართი:

ასოციაცია "გენეზისი"
თბილისი 0154 ზუგდიდის ქუჩა #3
Tel:+995 32 2943148, +995 32 2911922, +995 32 2348951
E: genesis@genesis.ge
W: www.genesis.ge

საკონტაქტო პირები:

მერი ჩანჩიბაძე
აღმასრულებელი დირექტორი
E: meri@genesis.ge

დიანა ბასიაშვილი
ტრეინგების კოორდინატორი
E: diana@genesis.ge