ტრეინინგი

შრომის და სოციალური უნარ-ჩვევების 10-კვირიანი ზოგადი კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:

training
 • გუნდური მუშაობა
 • ეფექტური კომუნიკაცია
 • კომპიუტერული უნარები
 • საოფისე ჩვევები
 • სამსახურის ძიება
 • ძირითადი სამუშაო უნარები
 • სამუშაო ადგილის ეთიკა
 • მომსახურეობა და მერჩენდაიზინგი
 • სურსათის უვნებლობა და ჰიგიენის პრინციპები, საერთაშორისო სტანდარტიზაცია
 • სახელმწიფო მოწყობა და აქტიური მოქალაქეობა
 • ადამიანის უფლებები და სოციალური უფლებები
 • საკუთარი ფინანსების მართვა
 • ბიზნესის დაგეგმის პრინციპები
 • ჯანსაღი ცხოვრების წესი
 • პირველადი და გადაუდებელი დახმარების უნარები
 • მათემატიკა
training